คริสตจักรพระนิเวศป่าตอง

110/12 ซอยป่าตองเทาเวอร์

ถ.
ทวีวงศ์ (เลียบหาดป่าตอง) 
อ.กะทู้ ภูเก็ต 83150 

THE HOUSE OF THE LORD CHURCH @PATONG BEACH ROAD 

English/Thai  translation available

110/12 Soi Patong Tower, Taweewong Road,
Katu, Phuket 83150 Thailand 
Second floor, 100 mt from the beach
ติดต่อสอบถาม / Contact:
อ. ชาญวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
Pastor Chanwit Kittiwongsoonton
Tel. 66-86693 7302
chanphuket007@gmail.com
อ. โยเซพ นานานิคม

Pastor Joseph Nananikom
Tel: 66-81 034 3759
abundantlifenetwork@hotmail.com
อ. นวลักษณ์ รัตนเลิศธาดา

Pastor Nawalak Rattana.
Tel: 66-89 470 8519
nawalak@yahoo.com
คุณ รัญทม คงจันทร์

Khun Rantom Kongjan
Break Point Hotel
Tel: 66-85 068 2148
นมัสการทุกวันอาทิตย์
10.00 - 12.30 น. ไทย/อังกฤษ
Sundays Worship Service:
10.00 a.m.- 12.30 p.m.  (Thai and English)

อธิษฐานทุกวันพุธ
09.30 - 12.00 น. ไทย/อังกฤษ
Wednesdays Prayer Meeting:
09.30 a.m.- 12.00 p.m.  (Thai and English)


"สง่าราศีของพระนิเวศครั้งหลังนี้จะยิ่งกว่าครั้งเดิมนั้น
และเราจะให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในสถานที่นี้"
'The latter glory of this house will be greater than the former,
and in this place I will give peace,' Haggai 2
สารแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี คริสตจักรพระนิเวศป่าตอง

Congratulation for the third anniversary of

the House of the Lord Patong

 

·   โดยพระะคุณความรักของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงนำคริสตจักรพระนิเวศ ป่าตอง มาถึงปีที่ 3 แล้ว ผู้นำและพี่น้องป่าตอง ต่างก็ต้องพบกับอุปสรรคปัญหา ทั้งในชีวิตส่วนตัว สังคมที่ป่าตอง และในงานรับใช้พระเจ้า แต่พระเจ้ายังทรงสถิตอยู่ด้วยและทรงควบคุมอยู่เหนือทุกสถานการณ์ในชีวิตของ เรา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระคุณล้ำเลิศ จะทรงนำทั้งทีมผู้นำและสมาชิกที่ป่าตองให้ก้าวผ่านพ้นปัญหาต่าง ๆ และทำให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จที่ป่าตอง ด้วยฤทธิ์เดชอำนาจอันสูงสุดและเด็ดขาดของพระองค์

เนื่องในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณต่อทีมผู้นำคริสตจักรพระนิเวศป่าตองทุกท่าน รวมทั้งพี่น้องสมาชิกทุกคนที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กันและกัน ต่อสู้ ฟันผ่ากับอุปสรรค์ปัญหา โดยไม่ย่อท้อ ขอองค์พระเยซูคริสตเจ้า องค์เจ้านาย เจ้าชีวิตของเรา ทรงเสริมพละกำลังมากฝ่ายวิญญาณให้กับท่านทุก ๆ คน ในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าของเราต่อไปในปีที่ 4 นี้ ข้าพเจ้ามีความเชื่อและความหวังในพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงอำนวยพระพรแด่คริสตจักรพระนิเวศป่าตอง ให้เป็นพระพรแด่คนมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วย

- เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าท่านจงตั้งมั่นอยู่ อย่าหวั่นไหว จงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา ท่านทั้งหลายพึงรู้ว่า โดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้

Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. 1 Cor. 15:58

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

ศจ.ชาญวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร Pastor Chanwit Kittiwongsoonton


Facebook:
https://www.facebook.com/groups/269891683117636 or
http://www.facebook.com/Nawalakgrace

Links:
The House of the Lord Church @Chalong: http://www.phuketchurch.net